Dnia 5 kwietnia (w środę) w Brzeźcach odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów: stare meble, wersalki, fotele, wózki dziecięce, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.Odpady muszą zostać wystawione przed posesję najpóźniej do godz. 7:00 w pierwszym dniu ich odbioru. W pierwszej kolejności zostaną zebrane stare meble, natomiast w dniach kolejnych sprzęt elektroniczny i elektryczny, wystawiony już w pierwszym dniu zbiórki. Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadó: opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej. Odpady te nie będą zbierane.

W niedzielę śpimy krócej. Zegarki przesuwamy w nocy z soboty na niedzielę, z godziny 2.00 na 3.00.

Pochodzący z Brzeźc Grzegorz Sztoler został laureatem nagrody starosty bieruńsko- lędzińskiego w dziedzinie kultury za 2016r. "W czwartek 23 marca w sali widowiskowo-kinowej „Piast” odbyła się gala, na której wręczono nagrody starosty bieruńsko-lędzińskiego w dziedzinie kultury za 2016 r. Statuetki Clemensów otrzymali: Grzegorz Sztoler (Clemens Pro Arte – za osiągnięcia w twórczości artystycznej ) oraz Gminna Orkiestra Dęta z Chełmu Śląskiego pod dyrekcją Michała Urbańczyka (Clemens Pro Cultura – za upowszechnienie kultury).

Grzegorz Sztoler jest doktorem nauk humanistycznych (2009), historykiem archiwistą. Zajmuje się historią Górnego Śląska. Jest autorem, współautorem i redaktorem blisko 20 książek i opracowań o tematyce regionalnej, regularnie publikuje w miesięczniku „Śląsk” oraz w „Dzienniku Zachodnim”. Pisze reportaże, felietony i eseje. Jest autorem pisanych po śląsku jednoaktówek nagradzanych i wyróżnianych w konkursach. Jego „Husycko nalewka” zdobyła trzecią nagrodę w konkursie literackim „Jednoaktówka po śląsku”. W 2003 r. otrzymał stypendium Ministra Kultury RP na realizację autorskiego programu z zakresu upowszechniania dóbr kultury i publikację zbioru reportaży „Ścieżki Śląskie”. Popularyzuje aktywność i twórczość kulturalną mieszkańców powiatu i ziemi pszczyńskiej (Alojzego Lyski, Bernarda Kopca) dorobek kronikarski Romana Horsta, twórczość filmową Józefa Kłyka (sam też wystąpił w jego filmach) i wielu innych osób, zespołów, grup. Był komisarzem III Wystawy Dorobku Wydawniczego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego „W kręgu pisanego słowa” w 2015 r. oraz autorem i redaktorem towarzyszącego wystawie katalogu. Jest członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego."

Fotoreportaż z gali znajduje się na tutaj KLIKwLINK

Źródło: www.noweinfo.pl

"Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje". św. Jan Paweł II. "Bądź bogaty i podziel się z potrzebującymi" - tymi słowami zachęcamy parafian do udziału w akcji charytatywnej dla podopiecznych dziewcząt z Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach prowadzonym przez Siostry Jadwiżanki.

Środki czystości oraz materiały opatrunkowo - higieniczne potrzebne dziewczętom muszą być nowe:
-szczoteczki i pasty do zębów,
-szampony do włosów,
-nożyczki do paznokci,
-gąbki do kąpieli,
-plastry, bandaże i gaziki opatrunkowe,
-oliwki dla dzieci,
-mydło w płynie,
-rękawiczki jednorazowe mocne (niebieskie),
-maść na odparzenia SUDOCREM,
-pieluchy dla dorosłych rozmiar 4 i 5,
-skarpetki.
Dary można składać w kościele w Brzeźcach do czwartku 30 marca br.
Za okazane serce i zrozumienie dziękujemy w imieniu dziewcząt!

Cecylia Kwiatkowska i Aneta Okularczyk ze Szkoły w Mizerowie

W Pszczynie rozpoczęła się pilotażowa akcja "Koperta Życia", która przygotowana została, aby zwiększyć bezpieczeństwo udzielenia pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach.

Skierowana jest przede wszystkim do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Polega na tym, aby na karcie informacyjnej umieścić najważniejsze informacje o uczuleniach, rodzajach przyjmowanych leków oraz dane dotyczące przebiegu choroby.

Pakiet z informacjami powinien znajdować się w lodówce. To miejsce można najłatwiej odnaleźć w każdym domu Należy pamiętać, żeby na lodówce nakleić odpowiednią  naklejkę. Będzie to informacja dla ratowników, która pozwoli szybciej podjąć skuteczne działanie.

"Koperty życia" wraz z naklejkami można nieodpłatnie otrzymać w Referacie Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pszczynie, pok. nr 5.

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u