Pragnę zaprosić na Wiejskie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w naszym Sołectwie, z udziałem Burmistrza i gości, które odbędzie się 25. marca 2019r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Brzeźcach. W tym dniu mieszkańcy dokonają wyboru nowego sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Sołtys
Ryszard Harazin

Sołtys Sołectwa Brzeźce informuje mieszkańców, że w dniach 4. 5. i 6. marca w biurze sołtysa, od godziny 9:00 do 15:00, będzie można dokonać wpłaty podatku rolnego i od nieruchomości za I kwartał 2019r.

Informujemy, iż Gmina Pszczyna przystępuje do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - etap II na rok 2019, na terenie Gminy Pszczyna. Program realizowany będzie zgodnie z regulaminem przyjętym Uchwałą Nr IV/39/19  Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 stycznia 2019r. Dotacje przyznawane będą mieszkańcom Gminy Pszczyna maksymalnie do 60% kosztów na następujące zakresy:

Czytaj więcej...

Zarząd Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźcach zaprasza wszystkich Członków KR i KGW w dniu 20 lutego br., tj. w środę na godz. 17:00 do sali Ośrodka Kultury na zebranie sprawozdawczo-wyborcze na nową 4-letnią kadencję.

Prezes KR Ryszard Harazin

Fotografia, którą dzisiaj publikujemy została wykonana w 1931r. w Brzeźcach w czasie prymicji ks. prof. Augustyna Godźka CM (późniejszego wykładowcy akademickiego). Ks. prof. Augustyn Godziek był m.in. administratorem parafii MB Szkaplerznej w Brzeźcach w czasie II wojny światowej (1940 - 1945). To on z parafianami musiał udźwignąć remont kościoła po ostrzale artylerii niemieckiej we wrześniu 1939r. Wróćmy jednak do fotografii. Widzimy dzieci niosące wieniec zdobiony kwiatami. Nakryciem głowy kobiet (chłopionek) jest tutaj merynoska. Ze względu na porę zimową otulone są szaltuchami. Fotograf uchwycił też samego prymicjanta ks. Augustyna Godźka idącego w asyście kapłanów i kleryków. Prymicjantowi towarzyszy ks. Franciszek Ruhnau (proboszcz parafii MB Szkaplerznej w latach: (1909-1923 oraz 1924-1940)

Miejsce, w którym zostało wykonane zdjęcie jest powszechnie znane. Wzniesienie z prawej strony przetrwało do dnia dzisiejszego i współcześnie usytuowane jest tam tzw. serce wsi. Z lewej strony kadru dzisiaj znajduje się boisko LKS Brzeźce.

Czytaj więcej...
Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u