. . . .

Po brzeskim zepłociu (9) Kościół z mapy Hindenberga

Jaki był poprzedni brzeski kościół? Wiadomo - drewniany – ten który znamy ze zdjęcia i z pocztówek z początku XX wieku – stał przed murowanym, neogotyckim (architekta Schneidera), współcześnie istniejącym. Ale przed nimi istniał jeszcze jeden kościół. Drewniany. Chociaż właściwie – to trudno powiedzieć czy tylko jeden...

Jakimś cudem zachował się wizerunek tego kościoła na mapie Andreasa Hindenberga z 1636 roku. I mam z nim problem. Bo nie za bardzo przypomina mi kościół drewniany (z cebulastym hełmem nad izbicą), jaki znamy ze wspomnianej fotografii i pocztówek. Wedle moich ustaleń ewentualnej przebudowy brzeskiej świątyni – a właściwie budowy zupełnie nowego obiektu – miał dokonać w połowie XVI wieku dziedzic Grodowski, który zresztą spoczywał w kościele. Tak bywało, fundator kościoła był w nim chowany po śmierci. Tak napisałem w monografii. Ale na mapie Hindenberga – spójrzcie – wizerunek kościoła, mocno schematyczny, zupełnie nie przypomina wyglądu świątyni, jaką znamy ze zdjęć. Dlaczego?

Czytaj więcej...

15 lat temu na stronie sołectwa Brzeźce www.brzezce.info pojawił się następujący komunikat:
"Odszedł Jan Paweł II, dla nas Papież- Polak, dla wszystkich wielki autorytet i niezwykły, dobry człowiek. Jego dobroć i wielkie serce były z nami przez całe dziesięciolecia i pozostaną z nami na zawsze. "Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć..." - powiedział kiedyś Ojciec Święty."

Pracownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Pszczynie dziękują wszystkim mieszkańcom powiatu pszczyńskiego, którzy ich dotychczas wspomogli. - W szczególności dziękujemy za podarowane maseczki: "Szyjemy maseczki dla szpitala" - grupa Rudołtowice, firmie ASMEN Iwona Dziurosz z Brzeźc , grupie "Pomoc dla szpitali", grupie ratowniczej HKR Pszczyna. Dziękujemy firmie Mariusza Malcharek, M&M Regeneracja Zacisków z Rudołtowic za nieodpłatne ozonowanie karetek. Radnemu Łukaszowi Tetli za podarowane przyłbice i maseczki FFP2 - wymieniają pracownicy WPR w Pszczynie.

- Dziękujemy również wszystkim za dobre słowo, wsparcie i okazaną sympatię, w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie. Dziękujemy! - dodają ratownicy medyczni.

Źródło: BM / pless.pl

Po brzeskim zepłociu (8)

Szkoła 1915 – reaktywacja 1927

Głos ma poseł Kędzior. Jest 14 lutego 1923 roku, posiedzenie Sejmu Śląskiego.

Sprawozdawca obrad sejmowych notuje: „Następny punkt porządku dziennego: Wniosek komisji budżetowej w przedmiocie udzielenia gminie Brześce zapomogi i pożyczki na budowę szkoły. l. czytanie, (druk nr. 142). P. Kędzior ma głos, jako referent.”

Poseł Kędzior wchodzi na mównicę:

„Wysoki Sejmie! - zaczyna - W gminie Brześce, w powiecie pszczyńskim, zgorzała w końcu roku 1915 szkoła ludowa. Od tegoż czasu nie odbywa się tam regularna nauka szkolna. Przez pewien czas uczono dzieci w prywatnem mieszkaniu, w ciasnej izbie, gdzie się wszystkie dzieci pomieścić nie mogły. Od dwóch czy trzech lat nie odbywa się tam nauka wcale. Nie mamy tam obecnie ani nauczycieli, ani szkoły. Stan ten jest nieznośny i ścierpieć tego dłużej nie można. Nadmieniam, że szkoła znajduje się na terenie gminy kościelnej Brześce, na tak zwanej Organistówce.

Do budowy tej szkoły jest obowiązany książę pszczyński, jako patron, mniej więcej do wysokości połowy kosztów budowy. Dotychczas do budowy szkoły przystąpić nie było można, ponieważ gmina nie mogła złożyć potrzebnych na to pieniędzy. Komisja budżetowa rozpatrywała petycję tej gminy, przyszła do przekonania. że obowiązani jesteśmy tej gminie przyjść z pomocą i uchwaliła wnieść do Wysokiej Izby, aby gminie tej przyznać 15 miljonów tytułem subwencji i 10 miljonów tytułem bezprocentowej pożyczki na budowę tej szkoły. Proszę o przyjęcie wniosku i odesłanie go do dalszego rozpatrzenia komisji szkolnej...”

(źródło: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/476/edition/421/content,Sprawozdanie stenograficzne z 34. posiedzenia Sejmu Śląskiego z dnia 14 lutego 1923 r.)

Szkoła spłonęła 15 listopada 1915 roku. Widać ją na wielokrotnie tu przywoływanym zdjęciu budowniczych kościoła z 1908 roku, a także na pocztówce z początku dwudziestego wieku. Wzniesiona została w 1885 roku po rozbiórce starego obiektu. Był to parterowy, murowany budynek, zadaszony spadzistym dachem. Mieścił dwie sale lekcyjne i mieszkanie dla organisty. Od strony głównej drogi było wejście. Za szkoła znajdowały się zabudowania gospodarcze i duży, piękny ogród z sadem. Od frontu przed budynkiem przebiegał drewniany płot. Tuż przed nim była ławka, na której chętnie siadywały dzieci szkolne. Była jeszcze jakaś tablica ogłoszeń i parę drzew. W budynku szkoły znajdowało się 6 okien od frontu (i dwa na strychu), dwa z boku budynku, cztery widoczne od strony ogrodu szkolnego i jedno okrągłe na strychu widoczne od strony kościoła.

Czytaj więcej...

Gmina Pszczyna uruchomiła dodatkową pomoc osobom potrzebującym: starszym, samotnym, a także mającym problemy zdrowotne. Od wtorku będą dostarczane ciepłe posiłki.

Informacje o potrzebujących zbierają przewodniczący zarządów osiedli oraz sołtysi.

- Na terenie gminy mieszkają schorowani seniorzy mający problemy z poruszaniem. Zdecydowaliśmy, aby w tym trudnym okresie dostarczać im posiłki. Wykorzystaliśmy zaplecze, którym dysponujemy ponieważ szkoły są zamknięte. Na początki rotacyjnie posiłki będą gotowane w jednej szkole - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.

W akcję zaangażował się Referat Zarządzania Kryzysowego, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska oraz Wydział Oświaty. Posiłki będą gotowane w szkolnych kuchniach.

Źródło: Urząd Miejski w Pszczynie

Podkategorie

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u