W poniedziałek 25 marca 2019r. w Ośrodku Kultury w Brzeźcach odbyło się wiejskie zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym przeprowadzono wybory sołtysa oraz członków rady sołeckiej na kolejną czteroletnią kadencję. Pani Halina Dziurosz wybrana została przez mieszkańców nowym Sołtysem Brzeźc. Zastąpiła Pana Ryszarda Harazina, który sołtysem Brzeźc był nieprzerwanie od 16 lat. Wybrano również nową radę sołecką w składzie: pp. Beata Kania, Rafał Przybyła, Jan Paszek, Jarosław Nowak. Gratulujemy!

Jednocześnie składamy podziękowania za zaangażowanie oraz pracę na rzecz mieszkańców Brzeźc dotychczasowemu sołtysowi Panu Ryszardowi Harazinowi, który pełnił swoją funkcję przez cztery kadencje.

Równo 98 lat temu, 20 marca 1921 r., w Niedzielę Palmową na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt, w trakcie którego Górnoślązacy mieli zadecydować o przynależności do Polski lub Niemiec. W miastach i wsiach Górnego Śląska w lokalach wyborczych zostały wystawione urny plebiscytowe. Każdy głosujący otrzymał dwie karty (Polska – Polen, Deutschland – Niemcy) i kopertę. Oryginalną urnę plebiscytową z Brzeźc oraz karty do głosowania można zobaczyć na wystawie „Orzeł czarny. Orzeł biały. Ziemia Pszczyńska 1914–1922. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Od ósmej do dwudziestej wokół lokali wyborczych tłoczyły się tłumy głosujących. Frekwencja była prawie stuprocentowa. Za Niemcami opowiedziało się 59,5% osób, za Polską – 40,4%. Na ziemi pszczyńskiej, dzięki głosom ludności wiejskiej, wygrała opcja polska, samo miasto głosowało za pozostaniem Śląska w granicach Niemiec. Zdjęcie ukazujące urną plebiscytową znajduje się pod artykułem.

Źródło: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Czytaj więcej...

Urząd Miejski informuje, iż dnia 21.03.2019r. (czwartek) na terenie Brzeźc przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

  • stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

 Odpady muszą zostać wystawione przed posesję najpóźniej

do godz. 7.00 w dniu ich odbioru.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

  • opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.

Odpady te nie będą zbierane!

Ustawa o ochronie zabytków daje samorządom możliwość finansowania prac w obiektach zabytkowych. Powiat pszczyński od wielu lat przeznacza środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. O wsparcie można ubiegać się w formie dotacji.
- W tym roku na konkurs wpłynęło wyjątkowo dużo wniosków, wszystkie były zasadne, dlatego Zarząd Powiatu zdecydował o podziale zabezpieczonej w budżecie kwoty w wysokości 59 tys. zł na wszystkie wnioskowane zadania. Co roku na prace w obiektach zabytkowych przeznaczamy wyższą kwotę i tę tendencję będziemy starali się utrzymać - mówi starosta pszczyński, Barbara Bandoła.
Umowy na przekazanie dotacji podpisali starosta Barbara Bandoła, wicestarosta Damian Cieszewski, proboszczowie parafii, które starały się o środki, a także zarządzający skansenem.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł na prace konserwatorskie zespołu brzmieniowego organ pneumatycznych - etap I.

(Przyp. red.) Przyznana dotacja to kropla w morzu potrzeb, ale z pewnością będzie właściwie spożytkowana.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pragnę zaprosić na Wiejskie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w naszym Sołectwie, z udziałem Burmistrza i gości, które odbędzie się 25. marca 2019r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Brzeźcach. W tym dniu mieszkańcy dokonają wyboru nowego sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Sołtys
Ryszard Harazin
Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u