Kandydaci z Brzeźc w wyborach do Rady Miejskiej i Powiatu otrzymali następującą ilość głosów w obwodzie nr 25 w Brzeźcach:

Wybory do Rady Powiatu:
Brożek Joanna: 358

Wybory do Rady Gminy:
Ryguła Walenty: 118
Majewska-Tetla Grażyna: 115
Magiera Janusz: 104
Kołodyńska Sylwia: 43
Gałuszka Dawid: 7

Czytaj więcej...

Niedawno zakończyła pracę Komisja Skrutacyjna powołana do weryfikacji, zliczenia i wprowadzenia do elektronicznego systemu głosowania głosów oddanych w formie bezpośredniej, na kartach tradycyjnych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wśród projektów lokalnych, jakie będą realizowane w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim 2019 znalazł się projekt z Brzeźc: "Doposażenie organizacji i instytucji działających w sołectwie Brzeźce, celem poprawy jakości życia jego mieszkańców":

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny: Na podstawie art. 17 pk. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (..) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pszczynie Uchwały Nr XXXIV/381/17 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków, wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XLIV/505/18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków.

Czytaj więcej...

Drodzy Jubilaci!

Z okazji tak pięknej rocznicy życzymy Wam,
abyście dalej szli przez życie z dobrocią w sercu,
otoczeni ludźmi, których kochacie.
Życzymy spokoju, pomyślności i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia.
 
Życzy redakcja brzezce.info

W dniach 10.03. - 25.03.2019r. organizowana jest wyprawa-pielgrzymka do Japonii i Wietnamu. Szczegółowy plan znajduje się na stronie: www.parafiabrzezce.pl

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u