W związku z planowanym w dniu 01. 07. 2014r. (wtorek) wyłączeniem z ruchu ul. Pokoju na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w kierunku kapliczki w celu wykonania korytowania i nowych warstw nawierzchni na tym odcinku, prosimy Mieszkańców ul. Pokoju o pozostawienie swoich pojazdów przed w/w odcinkiem drogi. Planowany okres wyłączenia z ruchu: 5 dni roboczych. Osoba do kontaktu: Krzysztof Dzierżawa, tel. 512-439-923. Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy.

DROGRÓD

W dniu 16 czerwca br. rozpoczęły się roboty konserwatorskie w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego p.w M.B. Szkaplerznej w Brzeźcach Etap 2”. Głównym celem projektu jest odbudowa i poprawa stanu dziedzictwa kulturowego poprzez remont konserwatorski hełmu wieży kościoła p.w M.B. Szkaplerznej. Koszt całkowity zadania wynosi ponad 400 000 zł, z czego dotacja stanowi 50%. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zdjęcia z instalacji rusztowania znajdują się w galerii na stronie parafii: KLIKwLINK

Tegoroczna procesja Bożego Ciała przeszła w tym roku w Brzeźcach ulicami: Pokoju, Ofiar Faszyzmu, Łączną i Pazurowicką.
Ołtarze były przy posesjach Państwa : Godziek, Fydrych, Żmij i Niedziela. Obecność czterech ołtarzy na trasie procesji ma charakter symboliczny: cztery kierunki świata, cztery ewangelie, cztery pory roku. W galerii na parafiabrzezce.pl zamieszczono zdjęcia z procesji Bożego Ciała: KLIKwLINK

Tradycyjna procesja Bożego Ciała przejdzie w tym roku ulicami: Pokoju, Ofiar Faszyzmu, Łączną i Pazurowicką. Ołtarze będą przy posesjach Państwa : Godziek, Fydrych, Żmij i Niedziela. Zakończenie procesji przy czwartym ołtarzu.

Źródło: parafiabrzezce.pl

W środę 11 czerwca burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kamiennej w Brzeźcach. Zakres prac przewiduje przebudowę odcinka ul. Kamiennej w Brzeźcach na długości ok. 161 m wraz wykonaniem kanalizacji deszczowej.Koszt całkowity zadania wynosi 127 209,74 zł, z czego dotacja stanowi 82 738,00zł. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie osi 4 LEADER objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; zostały złożone za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Źródło: Urząd Miejski w Pszczynie

Copyrights by brzezce.info © 2012. stat4u