Wręczono nagrody Burmistrza Pszczyny dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Uroczystość odbyła się 15 października 2012r. w Pszczyńskim Centrum Kultury. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych są nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach: Pani dyrektor Elżbieta Famulok oraz Pani Anna Bielańska.
Gratulujemy!

Źródło: pszczyna.pl

W nocy z 27 na 28 października zacznie obowiązywać czas zimowy. Przed świtem małą wskazówkę zegara cofniemy z godziny 3:00 na 2:00. Będziemy spać o godzinę dłużej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy nauczycielom i pracownikom oświaty satysfakcji z pracy zawodowej oraz dużo cierpliwości w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Niech kolejne dni Waszej pracy upływają w zdrowiu i radości.

Redakcja brzezce.info

Burmistrz Pszczyny zaprasza chętnych mieszkańców Gminy do udziału w realizacji programu BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW na terenie gminy Pszczyna. Projekt przewiduje dofinansowanie do 90% kosztów budowy oczyszczalni, pozostałe 10% stanowią wkład środków własnych. Gmina Pszczyna jest na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Według wstępnych szacunków, koszt budowy jednej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków będzie wynosił ok. 12 - 17 tys. zł. Plan budowy będzie realizowany w latach 2013-2015. Warunkiem przyznania dofinansowania przez NFOŚiGW jest posiadanie badań hydrogeologicznych terenu, na którym zostanie zbudowana przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Organizacją przeprowadzenia badań zajmie się Urząd Miejski w Pszczynie. Czytaj całość KLIKwLINK

Konkurs poetycki "Świat poezją malowany" - edycja V został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa z radością dzieli się opinią o wysokim poziomie prezentowanych wierszy. Teksty są potwierdzeniem dużej wrażliwości humanistycznej Piszących, umiejętności wersyfikacyjnych. Cieszy różnorodność tematyczna tekstów, umiejętność mówienia o codzienności i prywatności. Okazuje się, że wcale do lamusa nie odeszły wyszukane metafory, metonimie, eufonie itp. Wsród laureatów jest Klaudia HACHUŁA z Brzeźc. Czytaj calość  KLIKwLINK

źródło: www.biblioteka.pszczyna.pl
Copyrights by brzezce.info © 2012. stat4u