Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach informuje, że w sekretariacie szkoły można odebrać wnioski na stypendium w związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" - dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I-IV. Wnioski rodzic może także sam wydrukować. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Termin składania wniosków, ustalony przez Burmistrza Pszczyny, dla szkół mających siedzibę na terenie gminy Pszczyna: do dnia 10. 09. 2012r.
Kliknij aby pobrać wniosek KLIKwLINK

Źródło: sp19brzezce.edupage.org

Powiat pszczyński informuje, że dnia 11 lipca br. dokonano oficjalnego odbioru robót związanych z remontem mostu w ciągu ul. Pokoju w Brzeźcach. Na spotkaniu oprócz wykonawcy obecni byli przedstawiciele powiatu z wicestarostą Henrykiem Kolarczykiem na czele. Zakres prac obejmował naprawę szkód powodziowych z 2010 roku. Środki na realizację tego zadania pozyskano z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Łączna wartość zadania wyniosła 386 098, 89 zł.

Źródło: Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Zarząd Dróg

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Pszczynie uchwały Nr XVIII/252/12 z dnia 22 marca 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia zbiornika „Łąka” w granicach przedstawionych na załączniku graficznym. Wnioski mogą być wnoszone do dnia 30 czerwca 2012r.
1.w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miejski w Pszczynie, Rynek 2
2.ustnie, do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urząd Miejski w Pszczynie, Rynek 2
3.za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wniosek powinien zawierać nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie na mapie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz informuje, że rozpatrywane będą jedynie wnioski dotyczące obszaru położonego w granicach planu. Przeczytaj Obwieszczenie KLIKwLINK

Mapa z obszarem opracowania KLIK w LINK


Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Pszczynie organizuje dla rolników z gminy Pszczyna wyjazd na Wystawę Rolniczą OPOLAGRA 2012 w Kamieniu Śląskim k. Opola. Wyjazd odbędzie się w dniu 15 czerwca br. o godz. 8:00 z parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Pszczynie.
Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w pok. nr 212, w godz. od 7.00 do 15.00, do 12 czerwca br. Lista miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

... w Brzeźcach upłynął w atmosferze majówki. Powiatowy Zarząd PSL w Pszczynie oraz Zarząd Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźcach zorganizowali dnia 28 maja br. spotkanie biesiadne przy muzyce i ognisku. W spotkaniu udział wzięło około 240 osób. Jak na prawdziwą biesiadę przystało, nie zabrakło kiełbasy z grilla, ciasta upieczonego przez członkinie KGW z Brzeźc oraz złotego trunku.
Z Zielonymi Świątkami wiąże się wiele ludowych zwyczajów, jak majenie domostw i kościołów gałązkami brzozy oraz palenie sobótek. Wspomniane zwyczaje nadal są kultywowane w naszej miejscowości.
Zobacz zdjęcia KLIKwLINK
Copyrights by brzezce.info © 2012. stat4u