"Serce Wsi - modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności" - to projekt zakładający modernizację obszarów wiejskich we wszystkich sołectwach gminy Pszczyna. W Brzeźcach, w ramach projektu, zostanie wybudowana wielofunkcyjna altana - z zadaszeniem typu "grill". Będzie ona służyć mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym Brzeźce. Altana będzie usytuowana w bliskim sąsiedztwie Ośrodka Kultury. Realizację inwestycji przewidziano na drugą połowę 2012 roku.
Urząd Miejski w Pszczynie ogłosił przetarg na "Serce Wsi..." - etap I obejmujący realizację projektu w kilku sołectwach  naszej gminy. Oferty należy składać do dnia 8 maja br. w pok. 4 Urzędu Miejskiego (Biuro Obsługi Klienta). Termin realizacji zamówienia  (I etap) przewidziano na 31. 08. 2012r.
Zobacz projekt KLIKwLINK

Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska zaprasza do udziału w konkursie "Odkrywamy Potencjał Turystyczny Ziemi Pszczyńskiej".
Tematyka konkursu to szeroko pojęta promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich powiatu pszczyńskiego. Najciekawsze z miejsc zostaną zaprezentowane w utworzonym przez Stowarzyszenie albumie. Regulamin konkursu KLIKwLINK

Jeszcze tej wiosny planowany jest remont mostu na Pszczynce w ciągu ul. Pokoju (w kierunku Wisły Wielkiej). Prace zostaną sfinansowane z Regionalnego Funduszu Solidarnościowego, wspierającego gminy i powiaty poszkodowane przez klęski żywiołowe. Jak informuje nas radny powiatu - Ryszard Harazin, powiat otrzymał środki finansowe na ten cel w związku z powodzią w 2010r. Czytaj całość KLIKwLINK

Dnia 2 maja br., w wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę remontu mostu wybrano firmę Mota Engil Central Europe S.A. z Krakowa. Cena oferty: 386 098,89 zł.
O terminie rozpoczęcia remontu poinformujemy na naszym portalu.

Przyjeżdżają z Jastrzębia, Żor, Wodzisławia, Katowic, Chorzowa ... Wachlarz tablic rejestracyjnych jest imponujący. Mowa oczywiście o wczasowiczach, którzy wraz z nastaniem prawdziwie letnich temperatur zjeżdżają nad zbiornik wodny do Brzeźc.  Niektórzy zostaną w Brzeźcach do jesieni przedkładając taką formę spędzania czasu nad mieszkanie w wielkich blokowiskach. Weterani odwiedzają nasze strony od ponad 20. lat. Czytaj całość KLIKwLINK

Dużo chętnych, lecz mało miejsc. Tak w skrócie można opisać temat przedszkoli w Polsce. Dzieci coraz częściej nie są przyjmowane do przedszkoli i ogromna liczba dzieci nie uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym.
Sołtys i Rada Sołecka Brzeźc zareagowali na pogłębiający się ogólnopolski problem. "W porozumieniu z Wydziałem Oświaty podjęliśmy decyzję o modernizacji istniejącego przedszkola i otwarciu oddziału dla 4-latków" - informuje sołtys. Zaadaptowane zostaną wolne pomieszczenia górnego piętra Ośrodka Kultury (mieści się w nim przedszkole - przyp. red.) pod uruchamiany właśnie oddział przedszkolny dla 4-letnich dzieci.
Copyrights by brzezce.info © 2012. stat4u