W dniu dzisiejszym, tj. 11. 05. podpisano umowę na remont mostu na Pszczynce w ciągu ul. Pokoju. Wykonawcą inwestycji jest firma Mota Engil Central Europe S.A., która prowadzi działalność na kontynentach: europejskim, amerykańskim oraz afrykańskim.
Pan Jacek Bestwina w rozmowie z brzezce.info poinformował, iż przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni, a termin zakończenia prac remontowych wyznaczony został na dzień 15 czerwca br.
Kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu.

W niedzielę 20 maja br. na pszczyńskim rynku odbędzie się I Festiwal Chleba i Kołocza. Na Festiwalu swoje wyroby zaprezentują piekarnie z terenu gminy Pszczyna wśród których będzie Piekarnia Nowak z Brzeźc. Zainicjowana zostanie również akcja "Kromka dla dziecka", z której dochód przeznaczony zostanie na dożywianie dzieci w szkołach.
Również w niedzielę 20 maja odbędą się XXXVI "Spotkania pod Brzymem", na których zaprezentują się m.in. "Brzeźczanie".
Organizatorem imprez jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej oraz Pszczyńskie Centrum Kultury.

źródło: UM Pszczyna

W dniach 18 i 19 maja 2012r. tj. piątek i sobota od godziny 8:00 do 14:00 w Biurze Sołtysa będzie pobierana II rata podatku rolnego i od nieruchomości.

Sołtys - Ryszard Harazin

"Serce Wsi - modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności" - to projekt zakładający modernizację obszarów wiejskich we wszystkich sołectwach gminy Pszczyna. W Brzeźcach, w ramach projektu, zostanie wybudowana wielofunkcyjna altana - z zadaszeniem typu "grill". Będzie ona służyć mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym Brzeźce. Altana będzie usytuowana w bliskim sąsiedztwie Ośrodka Kultury. Realizację inwestycji przewidziano na drugą połowę 2012 roku.
Urząd Miejski w Pszczynie ogłosił przetarg na "Serce Wsi..." - etap I obejmujący realizację projektu w kilku sołectwach  naszej gminy. Oferty należy składać do dnia 8 maja br. w pok. 4 Urzędu Miejskiego (Biuro Obsługi Klienta). Termin realizacji zamówienia  (I etap) przewidziano na 31. 08. 2012r.
Zobacz projekt KLIKwLINK

Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska zaprasza do udziału w konkursie "Odkrywamy Potencjał Turystyczny Ziemi Pszczyńskiej".
Tematyka konkursu to szeroko pojęta promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich powiatu pszczyńskiego. Najciekawsze z miejsc zostaną zaprezentowane w utworzonym przez Stowarzyszenie albumie. Regulamin konkursu KLIKwLINK
Copyrights by brzezce.info © 2012. stat4u