Miejsce dobre do życia Portal brzezce.info jest pierwszą i najstarszą stroną lokalną w gminie Kultura i sztuka Wiara i tradycja od pokoleń

Rodziny lub osoby samotnie gospodarujące poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej, jeżeli znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i nie mogą samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych mogą starać się o pomoc doraźną z budżetu państwa. Pomoc może być przyznana także na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego (lub gospodarczego), który został zniszczony w wyniku klęski żywiołowej. Wnioski w sprawie zasiłków sporządzają gminy i składają je wojewodzie. Przy ustalaniu zasadności oraz wysokości pomocy gmina bierze pod uwagę odszkodowanie uzyskane z tytułu ubezpieczenia budynku.

 

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u