Miejsce dobre do życia Portal brzezce.info jest pierwszą i najstarszą stroną lokalną w gminie Kultura i sztuka Wiara i tradycja od pokoleń

Od 1 stycznia 2023 r. od północy (godz. 0:00) nocna i świąteczna opieka zdrowotna na terenie powiatu pszczyńskiego będzie realizowana w Szpitalu Joannitas w Pszczynie, ul. Antesa 11.

Świadczenia będą udzielane w pomieszczeniach poradni specjalistycznych pszczyńskiego szpitala (na parterze budynku). Wchodzić należy wejściem głównym. Do rejestracji, a następnie do gabinetu i pokoju zabiegowego, prowadzi niebieskie oznaczenie (taśma).

Numer telefonu: 32 611 53 01 (od 1.01.2023 r., godz. 0:00).

Do 31 grudnia (do godz. 23.59) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane będą w Ośrodku Symetria przy ul. Partyzantów w Pszczynie.

Od nowego, 2023 roku Szpital Joannitas w Pszczynie będzie funkcjonował w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli w tzw. sieci szpitali. Zgodnie z przepisami, placówki zakwalifikowane do sieci szpitali organizują punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Zasady korzystania

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godziny 18.00 po południu do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie (nr tel. 32 611 53 01), a w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu zastosowane
  • środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja).

W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie przeprowadzonego osobiście badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy lub kontynuowania nauki, lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.

W razie konieczności lekarz lub pielęgniarka udzielają pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Pomoc wyjazdowa udzielana jest tylko w obrębie powiatu pszczyńskiego.

Lekarz udzielający pomocy w ramach opieki wyjazdowej może, jeśli zajdzie taka potrzeba, skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia*.
* W tym przypadku środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędne do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę - zapewnia pacjent, rodzina lub jego opiekun.
Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

WAŻNE!
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
  • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
  • skierowania do specjalisty.

Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego: numer alarmowy - 999 lub 112

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

 

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u