Przyroda na wyciągnięcie ręki... Edukacja, sport i kultura Tradycja od pokoleń W symbiozie z naturą...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowania mogą składać wnioski dot. Studium  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie do dnia 22 marca 2021 roku. Treść obwieszczenia znajduje się pod niniejszym tekstem: KLIKwLINK

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u