Przyroda na wyciągnięcie ręki... Edukacja, sport i kultura Tradycja od pokoleń W symbiozie z naturą...

Mieszkańcy domów przy ul. Wideki w Brzeźcach wystosowali wniosek do Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Starosty Pszczyńskiego, Burmistrza Pszczyny i Rady Miejskiej, w którym pytają o powody niezaplanowania budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej DW933 począwszy od ulicy Wideki do ulicy Pokoju w Brzeźcach. Wnioskują o budowę oświetlenia przy drodze DW933 na odcinku począwszy od miejsca usytuowania nowego przystanku w kierunku Pawłowic do skrzyżowania z ulicą Pokoju w Brzeźcach.

Mieszkańcy wskazują, że odcinek DW933 od ulicy Wideki do ulicy Pokoju w Brzeźcach jest drogą, po której poruszają się codziennie w celu dotarcia do podstawowych budynków użyteczności  publicznej, a mianowicie: szkoły, przedszkola, piekarni, lekarza, apteki, kościoła, na boisko oraz plac zabaw i ćwiczeń.

We wniosku czytamy, iż mieszkańcy wnioskują o wykonanie przedmiotowego oświetlenia w ramach trwającej inwestycji przebudowy drogi DW933. Z informacji uzyskanej w Urzędzie Wojewódzkim wynika, że jest to możliwe po zawarciu stosownego porozumienia Burmistrza z Marszałkiem Województwa.

O bezpieczny chodnik mieszkańcy przy ulicy Wideki proszą już od 2006 roku. Cały wniosek dostępny jest poniżej KLIKwLINK

Korespondencja urzędowa - odpowiedzi na wniosek mieszkańców ul. Wideki w Brzeźcach: