Pilne! Pilne! Tradycja i kultura Naturalnie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wchodzi w kolejne etapy. Rozbudowywany jest układ drogowy, budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury.
Cel? Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej, uporządkowanie odwodnienia pasa drogowego oraz dostosowanie parametrów technicznych drogi do parametrów drogi klasy G.
Zakończenie prac planowane jest na jesień 2021 r.
Na zdjęciu widzimy fragment przebudowywanej drogi wojewódzkiej na odcinku w Brzeźcach.
Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u