Pilne! Pilne! Tradycja i kultura Naturalnie

Ponad dwa miliony złotych wyda w 2021 roku gmina Pszczyna na inwestycje w placówkach oświatowych. Największe z zaplanowanych zadań to budowa przedszkola w Studzienicach. Nie zabraknie również mniejszych przedsięwzięć, choć niemniej istotnych z punktu widzenia edukacji i aktywizacji dzieci i młodzieży.
- Pragnę, aby najmłodsi mieszkańcy gminy Pszczyna mogli zdobywać edukację w jak najlepszych warunkach, żeby posiadali niezbędne narzędzia do zdobywania wiedzy i obiekty pozwalające rozwijać ich pasje. Bardzo ważne jest cykliczne udoskonalenie bazy sportowej oraz terenu wokół szkół i przedszkoli, które pozwolą aktywnie spędzać czas również po zajęciach. To wszystko wymaga inwestycji. Te przeprowadzamy od lat i również w tym roku zrealizujemy ich kilkanaście - zapowiada burmistrz Dariusz Skrobol.
W ubiegłym roku gmina Pszczyna wykonała szereg prac związanych z edukacją. To między innymi: rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie, budowa sali gimnastycznej wraz z szatniami w szkole w Porębie, doposażenia placów zabaw czy wykonanie dokumentacji projektowej przedszkoli w Czarkowie i Studzienicach.
W tym roku lista również jest imponująca. Otwiera ją budowa przedszkola w Studzienicach. To jedna z największych gminnych inwestycji w tym roku i to nie tylko wśród zadań związanych z oświatą. Pełną listę przedstawiamy poniżej.
Szkoły podstawowe:
Bezpieczna szkoła w Brzeźcach (zagospodarowanie terenu przy szkole) - 43 050,00 zł
Boisko dla Dwójki (zagospodarowanie terenu boiska przy szkole) - 100 000,00 zł
Budowa ogrodzenia wokół ZSP w Pszczynie oraz doposażenie placu zabaw (budowa ogrodzenia) - 43 436,00 zł
Budowa skoczni w dal przy szkole w Rudołtowicach - 40 000,00 zł
Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych (budowa ogrodzenia przy boiskach sportowych przy szkole) - 42 500,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek (zagospodarowanie terenu wokół szkoły) - 19 000,00 zł
Przebudowa drogi dojazdowej do SP w Porębie - 200 000,00 zł
Rozwinięcie oferty kulturalno-sportowej na Osiedlu Piastów w Pszczynie (zagospodarowanie terenu przy ZS1) - 83 000,00 zł
Strefa aktywności sportowej i zdrowotnej przy ZSP w Studzienicach (wykonanie nawierzchni) - 91 837,00 zł
Wykonanie odwodnienia budynku SP w Rudołtowicach - 80 000,00 zł
Zielona i aktywna Kolonia Jasna (wykonanie oświetlenia przy szkole) - 25 866,00 zł
Przedszkola:
Budowa ogrodzenia wokół ZSP w Pszczynie oraz doposażenie placu zabaw (doposażenie placu zabaw) - 56 562,00 zł
Budowa przedszkola w Studzienicach 1 000 000,00 zł
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i co wraz z kotłownią w Przedszkolu nr 6 w Pszczynie - 150 000,00 zł
Przebudowa instalacji hydrantowej w ZSP w Studzionce - 100 000,00 zł
Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z pochylnią w Przedszkolu nr 6 w Pszczynie - 60 000,00 zł
Warto również odnotować, że w ostatnich dniach grudnia gmina Pszczyna otrzymała informację o pozyskaniu 720 tys. zł dotacji na budowę żłobka w Wiśle Wielkiej. Środki pochodzą z rządowego programu „Maluch +”. Żłobek powstanie w budynku przy ul. Cieszyńskiej 21. W nowej placówce zostaną utworzone 24 miejsca dla dzieci do 3 lat.
 
Źródło: pszczyna.pl
Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u