Pilne! Pilne! Tradycja i kultura Naturalnie

Pani Annie Skorupka składamy serdeczne podziękowanie za 8 lat tworzenia dwutygodnika "Szkaplerz". To wielkie dzieło, jakim jest gazetka parafialna było redagowane całkowicie charytatywnie. Przez te wszystkie lata "Szkaplerz" wpisał się w pejzaż życia parafii. Był źródłem bieżących informacji. Były intencje Mszy św., informacje sołeckie, ale  nie tylko. Teksty tam zamieszczane formowały czytelnika w duchu Ewangelii. Pani Anna sięgała w nim do pięknej historii naszego kościoła parafialnego, szczególnie w obliczu wielkich i ważnych wydarzeń parafialnych. Właśnie w kontekście historycznym gazetka parafialna jest bezcennym źródłem informacji dla nas i dla przyszłych pokoleń. To papier jest najtrwalszym nośnikiem informacji. Wiemy, że w wielu domach parafii MB Szkaplerznej i daleko poza nią kolejne wydania "Szkaplerza" są przechowywane.

Warto dodać, że "datki do skarbonek służyły do zakupu materiałów typu: kserokopiarka, papier, tonery do kserokopiarki, konserwację i naprawy sprzętu do kserowania, a pozostałe kwoty dofinansowały: ministranckie pielgrzymki, kwiaty, czy działalność misyjną".

Dziękujemy!

Redakcja Brzezce.info i Facebook Brzeźce dla Was

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u