. . . .

W związku ze stanem epidemii Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie wprowadziło zmiany w codziennej pracy tak, aby chronić chorych, ich rodziny i pracowników hospicjum oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących obecnie zasad, w tym zaleceń i rozporządzeń dotyczących opieki paliatywnej.

Z biurem hospicjum można się kontaktować tylko telefonicznie − od poniedziałku do piątku w godz. 8.00−16.00 pod nowym numerem telefonu: 32 44 57 808.
 
NOWE ZASADY PRACY HOSPICJUM:

 

1. Dotyczące chorych wymagających opieki paliatywnej:
 • zgłoszenia nowych chorych przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w dni robocze w godz. 8.00−16.00 pod nowym nr tel. 32 44 57 808
 • dokumenty od chorych zgłaszanych do opieki, w tym skierowanie do hospicjum domowego, przyjmowane są w biurze hospicjum w zamkniętych kopertach w godz. 8.00−12.00 tylko po ustaleniach telefonicznych
 • zasady opieki nad chorym ustalane są w trakcie rozmowy telefonicznej, przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny
 • zespoły medyczne opiekują się chorymi w domach, z uwzględnieniem porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności
 • chorzy i ich rodziny mają zapewniony stały kontakt z zespołem medycznym

  2. Dotyczące chorych niesamodzielnych:
 • obecnie hospicjum nie przyjmuje nowych zgłoszeń chorych − osób starszych niesamodzielnych
 • opieka nad chorymi niesamodzielnymi, dotychczas objętymi działaniami hospicjum, polega na stałym monitoringu sytuacji tych osób i ich rodzin oraz realizacji wizyt bezpośrednich w sytuacjach zdrowotnych lub rodzinnych tego wymagających
 • pomoc bezpośrednia udzielana jest po konsultacjach z opiekunami

  3. Dotyczące Wypożyczalni sprzętu medycznego:
 • nie ma możliwości wypożyczenia lub zwrotu oraz transportu łóżek
 • wypożyczenia dla chorych zarejestrowanych w hospicjum (z wyjątkiem łóżek) odbywają się tylko po ustaleniach telefonicznych pod nowym nr tel. 32 44 57 808
 • wypożyczenia i zwroty dla chorych nie zarejestrowanych w hospicjum zostały wstrzymane
Jednocześnie hospicjum informuje, iż po ogłoszeniu stanu epidemii wszyscy chorzy objęci opieką zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa i konieczności wprowadzenia zmian. Dokonano rozeznania potrzeb chorych i ustalono wraz z rodzinami nowe sposoby pomocy w tym zasadność wizyt bezpośrednich. U osób w trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej odbywają się wizyty bezpośrednie; dowożone są leki, sprzęt medyczny oraz artykuły pierwszej potrzeby.

 

Wszyscy chorzy mają zapewniony całodobowy kontakt telefoniczny z poszczególnymi członkami zespołu medycznego hospicjum. Stany chorych weryfikowane są na bieżąco, a wraz z tym dalsze postępowanie.
 
Beata Zamlewska-Pałyga - Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u