Zarząd Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźcach informują, iż w ostatnim czasie została podpisana umowa o powierzenie grantu na realizację zadania pn.: Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej. Doposażenie KGW w Brzeźcach w zastawę stołową. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

www.lgdziemiapszczynska.pl

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u