. . . .

Już za kilka tygodni mieszkańcy gminy będą znacznie więcej płacić za odbiór odpadów. Stawka miesięczna wzrośnie o ponad 50%, z 12,45 zł za osobę do 19,10 zł i to tylko w przypadku osób segregujących śmieci. W gospodarstwach, gdzie wszystko ląduje w jednym pojemniku, będzie jeszcze drożej - 38,20 zł miesięcznie za osobę (dotychczas 24,90 zł).

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, podwyżka cen wynika z kwoty, która została zaproponowana w przetargu na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Pszczyna, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Przypomnijmy, że w ramach postępowania ofertę złożył tylko jeden wykonawca - konsorcjum firm Remondis Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o., Remondis MPGO Sosnowiec Sp. z o.o. oraz Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. Oferta opiewa na kwotę 10.699.646,40 zł

Oskar Piecuch / pless.pl

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u