Podczas spotkania z przedstawicielami jednostek pomocniczych gminy Pszczyna żegnano odchodzących sołtysów. Ze swoją funkcją pożegnali się sołtys Brzeźc Ryszard Harazin oraz sołtys Jankowic Michał Pudełko. Obaj panowie w trakcie wiosennych spotkań wyborczych nie zdecydowali się ubiegać ponownie o sprawowane funkcje.  

Za wieloletnią współpracę burmistrz Dariusz Skrobol złożył podziękowania na ręce Ryszarda Harazina. Michał Pudełko nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.  

- Dzisiaj bycie Sołtysem to nie tylko samo administrowanie, to również skuteczne reprezentowanie sołectwa w gminie, to dbałość, aby postulaty Zebrań Wiejskich znalazły odzwierciedlenie w projektach budżetu gminy i planach jej rozwoju. Dobry Sołtys musi być także sprawnym organizatorem, który potrafi rozbudzić aktywność lokalnej społeczności, motywować mieszkańców do włączania się w sprawy własne i sołectwa - napisali w podziękowaniach burmistrz Skrobol i przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Szczotka.

Nowym sołtysem Brzeźc została Pani Halina Dziurosz natomiast w Jankowicach wybrano Marka Wojtalę. Artykuł i zdjęcia na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie KLIKwLINK

Źródło: pszczyna.pl

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u