Deszczowy, grudniowy dzień... Po ulicach Brzeźc roznosi się radosny śpiew kolędy. To idą Kolędnicy Misyjni ze Szkoły Podstawowej w Brzeźcach pod opieką Pani Katechetki mgr Małgorzaty Zieleźnik. Z daleka widać dużą, kolorową gwiazdę, która prowadzi kolędników do naszych domów. Zaangażowanie dzieci z klasy piątej, szóstej i ósmej w misyjne kolędowanie ma na celu pomoc duchową i materialną dzieciom w krajach misyjnych. W tym roku ofiary pieniężne przeznaczane są na dzieci w Burundi i Rwandzie, gdzie aż 400 tys. dzieci wychowuje się na ulicy, a 120 tys. dzieci to sieroty...
Kolędnicy zostawiają w domach pamiątki, które są formą życzeń i podziękowań składanych w imieniu dzieci z Burundi i Rwandy, dla których przeznaczone są ofiary.
Przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych prowadzone jest pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Przez PDMD dzieci pomagają dzieciom już od 175 lat!

 

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u