Mieszkańcy sołectwa Brzeźce, którzy ukończyli 15 lat mogą zagłosować na kolejny projekt lokalny do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Głosowanie potrwa od 10.09.2018r. do 28.09.2018r. Głosować można przez internet: www.budzet.pszczyna.pl lub tradycyjnie wzorem lat ubiegłych w naszej bibliotece w dniach pracy biblioteki tj.:

Wtorek od 15:00 do 18:00

Środa od 12:00 do 18:00

Czwartek od 9:00 do 15:00

(w dniach 13, 18 i 27.09 w biurze sołtysa)

Głosujemy na jeden projekt lokalny (projekt nr 6 dot. projektu brzeskich organizacji).

W sposób tradycyjny głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X na karcie, wpisanie czytelnego swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr pesel a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń.

Głosowanie przez internet odbywa się na wskazanej powyżej stronie dot. budżetu obywatelskiego. Na stronie dokonuje się wyboru projektu, poniżej wypełnia swoje dane, łącznie
z adresem mailowym – głos zostanie prawidłowo oddany, w momencie potwierdzenia głosu poprzez klinięcie w link, jaki po oddaniu głosu wypłynie na Państwa skrzynkę mailową

 

W marcu odbyło się w Ośrodku Kultury spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji i instytucji
w celu ustalenia wspólnej nazwy projektu, która brzmi:

Doposażenie organizacji i instytucji działających w sołectwie Brzeźce celem poprawy jakości życia jego mieszkańców”.

Dokonano również podziału ogólnej sumy 56 331,45 zł na w/w organizacje i instytucje.

Uzgodniono następujący podział tych funduszy, który został zaakceptowany.

  1. Wymiana regałów i drzwi w bibliotece Ośrodka Kultury - 12 000 zł

  2. Zakup wyparzacza naczyń dla kuchni w Ośrodku Kultury - 15 210 zł

  3. Zakup kosiarki samobieżnej dla klubu LKS Brzeźce - 15 000 zł

  4. Zakup kosiarki Stihl oraz narzędzi potrzebnych

do utrzymania czystości przez dróżnika sołectwa - 3 790 zł

  1. Dalsze zagospodarowanie przyszkolnego terenu

rekreacyjnego. - 10 331, 45 zł

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u