W środę, 9 maja zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym) na obszar zabezpieczenia powiatu pszczyńskiego (bez. gm. Pawłowice).

W wyniku przeprowadzonego postępowania zdecydowano, że nocną i świąteczną opiekę zdrowotną na terenie powiatu pszczyńskiego pełnić będzie Ośrodek Symetria. Poradnia mieści się przy ul. Partyzantów 21 w Pszczynie. Umowa będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Źródło: pless.pl

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u