Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska" zaprasza Państwa do udziału w rajdzie rowerowym organizowanym w ramach projektu „Know-How - na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń" Rajd rowerowy organizowany jest w terminie 26 maja 2018 r.

Trasa: Pszczyna - Łąka - Wisła Mała - Strumień - Zabłocie - Drogomyśl - Ochaby Wielkie (ok 31 km)

Celem organizacji rajdu rowerowego jest:
- zwiększenie intensywności współpracy w regionie przygranicznym,
- wskazanie miejsc z najbardziej pożądanymi punktami wież widokowych a także możliwości zaistnienia szlaków single truck.

W rajdzie rowerowym mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy powiatu pszczyńskiego z wyłączeniem miasta Pszczyny oraz osoby czynnie zaangażowane w rozwój lokalnego środowiska - w rozumieniu powiatu pszczyńskiego.

Formularze zgłoszeniowe:
- można składać osobiście bezpośrednio w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska" (43-200 Pszczyna, ul. 3-go Maja 11),
- można nadesłać pocztą na adres: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska"(43-200 Pszczyna, ul. 3-go Maja 11).

w terminie od 27 kwietnia do 21 maja 2018 r. do godz. 15:00.
Decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego do siedziby biura Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska".

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.lgdziemiapszczynska.pl

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u