. . . .

W piątek 27 kwietnia 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach uczestniczyli w żywej lekcji historii. Na zaproszenie sołtysa Ryszarda Harazina uczniów odwiedziła pani Stanisława Pistelok – Sybiraczka, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pszczynie. W spotkaniu udział wzięła również sekretarz tegoż Związku pani Irena Sarbiewska. Pani Stanisława Pistelok, urodziła się na Syberii i spędziła tam 6 lat. – Mama szła pracować, a ja zostawałam sama. Jak już potrafiłam chodzić, stawałam na podwyższeniu i wyglądałam jej przez okno – opowiadała. Doskonale pamięta śmierć wielu dzieci, które zostały na Syberii bez grobu. Ze wzruszeniem wspominała o tym, że już po powrocie do Polski, jeszcze długo chodziła z chlebem w kieszeni, bo bała się, że znowu jej go zabraknie... Pani Stanisława nie zna języka rosyjskiego, bo jak powiedziała zgromadzonym w klasie uczniom – nie chciała się go nauczyć. W czasie spotkania uczniowie wspólnie zobaczyli film - rekonstrukcję historyczną "Na nieludzką ziemię. W 70. rocznicę wywózki". Warto podkreślić, że uczniowie w wielkim skupieniu i przejęciu słuchali dramatycznych wspomnień pani Stanisławy. Po spotkaniu w Szkole, które wpisuje się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, pani Stanisława Pistelok i pani Irena Sarbiewska w towarzystwie sołtysa Brzeźc Ryszarda Harazina udały się jeszcze do Domu Parafialnego w Brzeźcach, gdzie zwiedziły Izbę Pamięci Parafii i Sołectwa Brzeźce. Ukazane tam są dzieje naszej miejscowości i parafii od przełomu XIX i XX wieku aż po lata współczesne. Fotoreportaż ze spotkania KLIKwLINK

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u