Zakończyły się prace dotyczące uzupełniania danych w ewidencji budynków i gruntów na terenie Brzeźc, Studzionki, Wisły Małej i Wisły Wielkiej. Od 2 do 20 października mieszkańcy będą mogli zweryfikować wprowadzone informacje.
Przez ostatnie kilka miesięcy w czterech pszczyńskich sołectwach - Brzeźcach, Studzionce, Wiśle Małej i Wiśle Wielkiej upoważnieni pracownicy firmy geodezyjnej zbierali dane do aktualizacji ewidencji budynków i gruntów. Sprawdzali ich przeznaczenie oraz to, czy widnieją one w istniejących rejestrach i mapach. Wszystko w celu dostosowania dokumentów do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Dzięki zleconym przez powiat pszczyński pracom, mieszkańcy nie musieli sami fatygować się do urzędu.

Teraz operat opisowo-kartograficzny został uaktualniony i zostanie wyłożony do publicznego wglądu, by każdy mieszkaniec mógł się z nim zapoznać. Dlaczego warto to zrobić? - W związku z uaktualnieniem rejestru może zmienić się wymiar podatku od nieruchomości pobierany przez gminę. Mieszkańcy mają nie tylko prawo wglądu do uaktualnionego operatu, mogą także uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłaszać uwagi. Na tym etapie odbywa się to bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z opracowaniem odpowiednich dokumentów - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków Brzeźc, Studzionki, Wisły Małej i Wisły Wielkiej zostanie wyłożony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 w pokoju 016 od 2 do 20 października, w następujących godzinach:
- w poniedziałki od 8.00 do 16.00,
- wtorki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00
- piątki od 8.00 do 13.30.

Po wyznaczonym czasie zebrane dane zostaną ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków oraz przekazane burmistrzowi.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u